تعداد اخبار امروز : 0 خبر

یکشنبه ۰۴ فروردین, ۱۳۹۸

مدیریت ارتباطات

در شماره ۸۲-۸۳ مدیریت ارتباطات پرداخته شد:

جنگ با رسانه‌ها و کسب‌وکارهای جدید

شماره ۸۳-۸۲ مدیریت ارتباطات (اسفند ۹۵ و فروردین ۹۶) با نگاهی به جنگ میان رسانه‌ها و کسب‌وکارهای سنتی و مدرن منتشر شد. در این پرونده به این موضوع اشاره شده است که توسعه روزافزون فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و ورود برنامه‌های جدید مبتنی بر تلفن‌های همراه هوشمند، تغییرات... ادامه مطلب

روابط عمومی

در هشتادویکمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات بررسی شد:

بررسی نگاه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به رسانه‌ها و عملکرد رسانه‌ها پس از درگذشتش

فارسی وان تعطیل شد: پایان یک شبکه جنجالی هشتادویکمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، جلد، تیتر و پرونده‌ رسانه خود را به بررسی نگاه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به رسانه‌ها و عملکرد رسانه‌ها پس از درگذشت او با عنوان «آیت‌الله رسانه‌مدار» اختصاص داده و در پرونده‌ای دیگر، چگونگ... ادامه مطلب

رسانه

در شماره ۸۲-۸۳ مدیریت ارتباطات پرداخته شد:

جنگ با رسانه‌ها و کسب‌وکارهای جدید

شماره ۸۳-۸۲ مدیریت ارتباطات (اسفند ۹۵ و فروردین ۹۶) با نگاهی به جنگ میان رسانه‌ها و کسب‌وکارهای سنتی و مدرن منتشر شد. در این پرونده به این موضوع اشاره شده است که توسعه روزافزون فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و ورود برنامه‌های جدید مبتنی بر تلفن‌های همراه هوشمند، تغییرات... ادامه مطلب

تبلیغات

در شماره ۸۲-۸۳ مدیریت ارتباطات پرداخته شد:

جنگ با رسانه‌ها و کسب‌وکارهای جدید

شماره ۸۳-۸۲ مدیریت ارتباطات (اسفند ۹۵ و فروردین ۹۶) با نگاهی به جنگ میان رسانه‌ها و کسب‌وکارهای سنتی و مدرن منتشر شد. در این پرونده به این موضوع اشاره شده است که توسعه روزافزون فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و ورود برنامه‌های جدید مبتنی بر تلفن‌های همراه هوشمند، تغییرات... ادامه مطلب

بازاریابی

در شماره ۸۲-۸۳ مدیریت ارتباطات پرداخته شد:

جنگ با رسانه‌ها و کسب‌وکارهای جدید

شماره ۸۳-۸۲ مدیریت ارتباطات (اسفند ۹۵ و فروردین ۹۶) با نگاهی به جنگ میان رسانه‌ها و کسب‌وکارهای سنتی و مدرن منتشر شد. در این پرونده به این موضوع اشاره شده است که توسعه روزافزون فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و ورود برنامه‌های جدید مبتنی بر تلفن‌های همراه هوشمند، تغییرات... ادامه مطلب

جامعه اطلاعاتی

در شماره ۸۲-۸۳ مدیریت ارتباطات پرداخته شد:

جنگ با رسانه‌ها و کسب‌وکارهای جدید

شماره ۸۳-۸۲ مدیریت ارتباطات (اسفند ۹۵ و فروردین ۹۶) با نگاهی به جنگ میان رسانه‌ها و کسب‌وکارهای سنتی و مدرن منتشر شد. در این پرونده به این موضوع اشاره شده است که توسعه روزافزون فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و ورود برنامه‌های جدید مبتنی بر تلفن‌های همراه هوشمند، تغییرات... ادامه مطلب

© 2019 Maonline News Agency (www.maonline.ir). All rights reserved

Wes Welker Womens Jersey